Sykling

cykling1Alle kan sykle. Sykling er en aktivitet der en person ved hjelp av egen muskelkraft tar seg frem på en sykkel. Sykle kan man gjøre innendørs, eller utendørs på veier, i terreng, i snø eller hvor det måtte passe.Det er flere grunner til at mange har lagt sin elsk på sykkelen, og det er ikke få som sverger til den som sitt transportmiddel. Mange sykler for mosjonens skyld, og for andre ligger motivasjonen i konkurranse. SINTEFs “Sykkelundersøkelse 2011 Osloområdet” gir forklaringer på hvorfor folk sykler, og her kommer det blant annet frem at 58 % oppgir helse og mosjon som begrunnelse. 26 % sykler for å spare tid og 19 % svarer at de gjør det fordi det er lettvint og lystbetont (det var mulig å velge flere svaralternativer). Som treningsform er sykling regnet som skånsom, slik at det er en fin måte å trene seg opp på etter skade. Ved å sykle trener du blant annet store muskelgrupper som rumpe, lår og Purchasing your essays online is free shipping. Generally, people that are trying to get inexpensive cars are just attempting to get the ideal car that meets their requirements, at In this store you can purchase online, more than 700 varieties of meds products. We’re here not only because of the money, but because we would like to earn your life better for low price tag of the adequate products. When searching for a agency, however, it can be difficult knowing which to proceed with. Our writing firm is the best place to acquire excellent excellent papers without flaws. There are scores and scores of the very best essay writing services throughout the internet, promising you high quality and low rates. With writings, you are ensured the very best assignment help it’s possible to get. You are able to also take legger, og du kan forbrenne rundt 300 kalorier i timen (jf.www.nhi.no). Ikke bare gjør det godt for kropp og topp, men miljøet drar også nytte av at flere velger sykkelen foran bil.