Sykling

cykling1Alle kan sykle. Sykling er en aktivitet der en person ved hjelp av egen muskelkraft tar seg frem på en sykkel. Sykle kan man gjøre innendørs, eller utendørs på veier, i terreng, i snø eller hvor det måtte passe.Det er flere grunner til at mange har lagt sin elsk på sykkelen, og det er ikke få som sverger til den som sitt transportmiddel. Mange sykler for mosjonens skyld, og for andre ligger motivasjonen i konkurranse. SINTEFs “Sykkelundersøkelse 2011 Osloområdet” gir forklaringer på hvorfor folk sykler, og her kommer det blant annet frem at 58 % oppgir helse og mosjon som begrunnelse. 26 % sykler for å spare tid og 19 % svarer at de gjør det fordi det er lettvint og lystbetont (det var mulig å velge flere svaralternativer). Som treningsform er sykling regnet som skånsom, slik at det er en fin måte å trene seg opp på etter skade. Ved å sykle trener du blant annet store muskelgrupper som rumpe, lår og legger, og du kan forbrenne rundt 300 kalorier i timen (jf.www.nhi.no). Ikke bare gjør det godt for kropp og topp, men miljøet drar også nytte av at flere velger sykkelen foran bil.