Yoga

yogaYoga er knyttet til buddhisme og hinduisme. Man bruker mentale og kropplige øvelser for å trene både kropp og sinn. Målet var opprinnelig å finne ro og bli et opplyst menneske. Yoga deles inn i mange retninger. Klassisk yoga brukes fortsatt mest i religiøse sammenhenger. I vestlige land og blant ikke-religiøse, praktiseres yoga som personutviklende øvelser.

Yoga kombinerer pusteøvelser, meditasjon og kroppsstillinger for å oppnå indre ro og harmoni. Yoga praktiseres på mange forskjellige måter, men de ulike praksisene har en del til felles. Man må fokusere og konsentrere seg for å kontrollere både kropp og sinn. Sinnet skal falle til ro, og man skal legge vekk tanker og bekymringer for å oppnå stillhet. Personer som utøver yoga blir kalt yogi.

Klassisk yoga


Yoga ble først skrevet ned og oppsummert i Yogasutra. Der beskrives også andre filosofiske systemer innen den hinduistiske religionen. Yogasutra samler mange yogatradisjoner, og er delt inn i fire kapitler og 196 sutraer. Yogasutra beskriver flere typer yoga, blant annet hvordan man tømmer bevisstheten for tanker(nirodha), askese (kriya-yoga) og asthanga-yoga.

Yoga praktiseres både innen hinduisme og buddhisme. I hinduismen praktiseres yoga i ulike former. De fysiske bevegelsene man kjenner fra vestlig yoga, stammer fra hatha-yogaen. Asthanga-yoga er et system som er delt i åtte greiner. Man skal trene etikk (blant annet ikke-vold og måteholdenhet) og disiplin (renhet og hengivenhet). Man skal også trene kroppen og pusteteknikker. De siste greinene er trening av bevisstheten, konsentrasjon, meditasjon og lykksalighet.

I starten var ikke yogastillingene det viktigste, men etter hvert ble de en viktig del av yogaen. Likevel er det den selvutviklende delen som er viktigst innen tradisjonell yoga. Dette er en religiøs opplevelse, der man skal oppnå en høyere enhet. I hinduismen snakker man av og til om å komme i kontakt med det guddommelige. Yogier er svært respekterte mennesker, også i dagens hinduistiske og buddhistiske samfunn.

Moderne yoga


I vesten er den selvutviklende delen av yoga nedtonet. Men det handler fortsatt om å oppnå en helhet og harmoni, i tillegg til at man skal forene kropp og sinn og oppnå indre ro. Det praktiseres mange former for yoga. For de fleste handler det om en trening av kropp og sinn. De fysiske øvelsene både styrker og strekker musklene.

Mange trener også yoga for å oppnå harmoni eller indre ro. Pusteøvelsene virker beroligende og bidrar til at man kan stilne tankene. En del av poenget med yoga er at man skal slippe taket i tankene og bekymringene man har. Man skal ikke tenke verken på fortid eller framtid, bare være til stede i øyeblikket.

Yoga kan praktiseres som treningsform, uten at man legger stor vekt på det åndelige. Yoga kan også praktiseres som en livsfilosofi. Men for de fleste i vesten er dette en treningsform. Pusteteknikken og de fysiske øvelsene kan være helsebringende. Hvis man i tillegg praktiserer meditasjon, kan man også redusere stress. Yogaøvelser kan være veldig enkle eller veldig kompliserte. Nybegynnere bør starte med de enkle øvelsene, ettersom de mest avanserte øvelsene kan være ganske krevende.